Ważne telefony

Numery kontaktowe do osób obsługujących Twój wyjazd (kierownika, pilotów itp.) znajdziesz po zalogowaniu do Panelu Klienta w zakładce "informacje przedwyjazdowe". Udostępnimy je na 7 dni przed datą wyjazdu.
Informacje zostaną również wysłane na podane adresy e-mail w terminie 7 dni przed datą wyjazdu.